Człowiek Pojednania

 

 

Statuetka według projektu prof. Wawrzyńca Sampa (wyk. w pracowni Nawia): wręczana jest Laureatom podczas uroczystości odbywającej się od 2013 roku na początku czerwca.

Dotychczasowi Laureaci wybrani przez kapitułę:

2013     Adam Daniel Rotfeld

2013     Johannes Goedeke (+2012)

2014     Chiara Anguissola d’Altoè

            i Giuseppe Petochi

2015     Jerzy Buzek

2016     Krzysztof Zanussi

Ze statutu:

 

            1. Wyróżnienie „Człowiek Pojednania” wpisuje się w codzienną modlitwę zanoszoną

do Wszechmocnego w Sanktuarium Pojednania w Łęgowie. Są to następujące intencje:

 • O zgodę i pojednanie w skłóconych rodzinach (poniedziałki);
 • O zgodę i pojednanie z sąsiednimi narodami, z którymi dzieli nas rachunek wzajemnych krzywd,

 ale i łączy wspólna historia (wtorki);

 • O pojednanie i jedność między katolikami, prawosławnymi i protestantami (środy);
 • O zbliżenie chrześcijan z Żydami, a także o pojednanie muzułmanów i chrześcijan (czwartki);
 • O pojednanie między politykami, od których zależy los naszej Ojczyzny (piątki);
 • O pojednanie z Bogiem dla tych, którzy odeszli od Niego przez grzech lub z powodu zgorszenia grzechem innych chrześcijan (soboty).

 

            2. Tytuł „Człowiek Pojednania i Pokoju” może być nadany osobie, która wyróżnia się

w działaniach łączących różne środowiska. Szczególne znaczenie mają działania zbliżające do siebie środowiska, które są obciążone historycznymi i kulturowymi animozjami.

 

            3. Wyróżnienie „Człowiek Pojednania i Pokoju” jest adresowane do osób, które – reprezentując różne środowiska – cieszą się szacunkiem ponad podziałami i kierują się szlachetnymi zasadami ogólnie akceptowanymi przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Dlatego w skład kapituły wchodzą osoby reprezentujące różne religie i wyznania chrześcijańskie, które będą podejmowały decyzje na drodze konsensusu. Są to:

 • J. E. ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański Kościoła Rzymsko-Katolickiego (przewodniczący kapituły)
 • J. E. ks. bp prof. Marcin Hintz – Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

 • Ks. prob. Dariusz Jóźwik – Proboszcz Parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 • Pani prof. Grażyna Świątecka
 • Pan Jakub Szadaj – Przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego R. P.
 • Pan prof. Selim Chazbijewicz – przedstawiciel tradycji muzułmańskiej (tatarskiej)
 • Ks. prob. Grzegorz Rafiński – kustosz Sanktuarium Pojednania w Łęgowie (sekretarz kapituły).

 

            4. Wyróżnienie „Człowiek Pojednania i Pokoju” ma charakter ponad-lokalny, co oznacza, że decyzje Kapituły mają na celu uhonorowanie osób działających nie tylko na Pomorzu, ale także wnoszących istotny wkład w pojednanie w skali kraju i w wymiarze międzynarodowym. Oznacza to też, że laureaci wyróżnienia mogą reprezentować różne narodowości.

 

            7. Zaprojektowanie i wykonanie statuetki zostaje powierzone Panu Wawrzyńcowi Sampowi, wybitnemu artyście z Gdańska. W statuetce będzie umieszczony motyw drzewka oliwnego, który ma wydźwięk uniwersalny i nawiązuje do spotkań w Asyżu zainicjowanych przez św. Jana Pawła II.

Free Joomla! template by Age Themes

            *