- Bł. ks. Bronisław Komorowski, wikariusz w latach 1914-1915

W folderze wydanym przez Parafię św. Stanisława B.M. w Gdańsku-Wrzeszczu (opr. P. Hojak) znajdujemy następującą notkę biograficzną Błogosławionego Księdza Bronisława Komorowskiego:

Ks. Bronisława Komorowski urodził się 25 maja 1889 roku w Barłożnie w powiecie starogardzkim. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, a następnie w gimnazjum w Chełmnie, gdzie 11 lutego 1910 roku złożył egzamin maturalny. Już w czasach szkolnych przejawiał przywiązanie do tradycji narodowej poprzez swą działalność w kołach „filomatów”.

Po odbyciu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Pelplinie przyjął 29 marca 1914 roku święcenia kapłańskie i 2 kwietnia rozpoczął prace duszpasterską jako wikariusz w Łęgowie. 1 maja 1915 roku został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Gdańsku.

(Obraz bł. Bronisława Komorowskiego w kościele w Łęgowie)

28 lipca 1924 roku biskup Edward O’Rourke powierzył mu obowiązki administratora kościoła św. Stanisława, który miał być świątynią dla Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku. Ksiądz Komorowski z powierzonego sobie zadania wywiązywał się doskonale, adaptując przekazany na ten cel przez władze polskie budynek.

Obok starań o świątynię i gorliwej pracy duszpasterskiej prowadził ożywioną działalność patriotyczną. Brał udział w licznych zebraniach organizacji polskich. Pełnił do 13 stycznia 1935 roku obowiązki wiceprezesa zarządu Gminy Polskiej – organizacji politycznej Polonii Gdańska, będąc zwolennikiem organizacyjnej jedności Polaków w Gdańsku. W latach 1933-1934 był jedynym przedstawicielem społeczności polskiej w Radzie Miejskiej Gdańska. W 1935 roku miał nawet objąć stanowisko posła do Sejmu Gdańska.

10 października 1937 roku biskup O’Rourke mianował księdza Komorowskiego proboszczem jednej z dwu nowoerygowanych polskich parafii personalnych, jednak po trzech dniach pod presją nacjonalistów niemieckich decyzje te zostały zawieszone.

1 września 1939 roku ksiądz Komorowski został aresztowany, pobity i uwieziony w gmachu Victoria-Schule w Gdańsku, następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Stutthofie.

Już w pierwszych tygodniach został wraz z księdzem Rogaczewskim przez trzy dni zamknięty w karnej celi, gdzie torturowano ich, by wymusić zeznania o ukrywaniu broni w kościele.

W Niedzielę Palmową znalazł się w utworzonej z najznakomitszych przedstawicieli Polonii Gdańskiej kompanii karnej. Wraz z innymi jej członkami poddany został straszliwym wyniszczającym szykanom i zamordowany w lasach otaczających obóz w Wielki Piątek – 22 marca 1940 roku.

Po wojnie dokonano ekshumacji 67 pomordowanych Polaków, wśród nich i księdza Komorowskiego. Pochowano ich na cmentarzu na Zaspie.

W 1999 roku Papież Jan Paweł II ogłosił ks. Bronisława Komorowskiego Błogosławionym.

 

ŚWIADECTWA WSPÓŁWIĘŹNIÓW O KS. BRONISŁAWIE KOMOROWSKIM (źródło: j. w.)

 

WSPOMNIENIA ROMANA BELLOWN: Starano się zrobić z niego obozowe pośmiewisko przez mianowanie go kapem kolumny roboczej czyszczącej kloaki obozowe. Chciano go przy tym zmusić, aby znęcał się nad współwięźniami. Lecz on okazał Chrystusową miłość wobec nich, pomagając najbardziej wycieńczonym, dzieląc się z nimi każdą strawą. Sam maltretowany i okrutnie dręczony, do końca zachował dla wszystkich otwarte serce i uśmiechniętą twarz. Stale podtrzymywał nas na duchu zachowując postawę prawdziwie polską i kapłańską.

WSPOMNIENIA KS. W.GAJDUSA: Główną pracę wydobywania fekaliów za pomocą zwykłego wiadra ze zbiornika kloacznego i ładowania ich do basenu wykonywał ks. Bronisław Komorowski. Pytałem go, co odczuwał, pełniąc tę niezwykle śmierdzącą funkcję na oczach całego obozu. Uśmiechając się dobrotliwie, odpowiedział tak: „Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło. Myślę, że to były moje najlepsze kazania”.

 

Oratorium im. bł. ks. Bronisława Komorowskiego w Łęgowie (wraz z halą sportową) oddane do użytku w 1998 roku

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

            *