Tajemniczy napis na kartuszu z ołtarza głównego w Łęgowie

Jaka jest data (rok) ostatniej konsekracji naszego kościoła, który powstał na przełomie XIV i XV wieku? Wskazuje na to tajemniczy napis na kartuszu z koroną umieszczonym w głównym ołtarzu kościoła w Łęgowie:

ZreX

Inten Debonthic

UerI PastorIs, a

Mores In Uenit

Ut sal: Uet.te Ue

hit Ingu Polos

+

Jest to chronostych, czyli napis z niejako zaszyfrowaną datą za pomocą dużych liter występujących tutaj w roli łacińskich liczebników: M (Mille=1000), D (=500), C (Centum=100), L (=50), X (=10), V (=5), I (=1) . Nieciągłości w tekście są zapisane dla pogłębienia tajemniczości tekstu. Z” jest błędnym zapisem inicjalnego krzyża. „U” należy czytać jako stylizowane „V”. Wnikliwy obserwator jest w stanie dostrzec zaszyfrowany w chronostychu ciąg liczebników łacińskich w słowach: X (reX) + I + D (IntenDe) + I + C (Hic) + V + I (UerI) + I (PastorIs) + M (aMores) + I + V + I (InUenIt) + V (Ut) + L + V (UehIt) + I + V (InqUe) + L (PoLos).

Daje to w chronostychu następujący ciąg liczb:

M+D+C+L+L+X+V+V+V+V+V+V+I+I+I+I+I+I+I+I,

= 1000+500+100+50+50+10+5+5+5+5+5+5+1+1+1+1+1+1+1+1

= 1748

 

Suma liczb daje liczbę 1748. Jest to data konsekracji kościoła po przebudowie dokonanej przez o. Iwa Rowedera.

Scalając tekst widoczny w chronostychu w tekst ciągły otrzymuje się następujące brzmienie tekstu:

Rex intende bone his ueri Pastoris amores.

            Inuenit ut salut te uehit inque polos.

 

Przekład (dosłowny, prozą):

Królu dobry, skieruj tu uczucia prawdziwego pasterza.

            Odnajduje cię, aby zbawić, i prowadzić do nieba.

 

Przekład (wolny, wierszem metrycznym – heksametrem):

Królu dobry, bądź dla nas prawdziwym, co kocha, pasterzem.

            Bóg odnajduje, by zbawić, i zaprowadza do nieba.

 

Pierwsza linia jest modlitwą do Króla (czyli Chrystusa), aby obdarzał nas pasterską miłością, druga (niezwiązana treścią z pierwszą) jest stwierdzeniem, że Chrystus (niepojawiający się w niej z imienia) odnajduje każdego człowieka, by go zbawić, i prowadzi go do nieba (co na jedno wychodzi)

Powyższy tekst jest skrótem artykułu Tomasza Płóciennika pt. Wierszowana łacińska inskrypcja-chronostych w kościele pw. św. Mikołaja w Łęgowie, opublikowanego w: Iwo Roweder,(1699-1765). Życie dla Boga i dla bliźnich, praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Rafińskiego. Pelplin 2012, s. 174-178.

 

Data 1748 jest także widoczna na chorągiewce umieszczonej na szpicy wieży kościelnej.

Free Joomla! template by Age Themes

            *