Człowiek Pojednania 2020

Kapituła wyróżnienia w składzie: abp Sławoj Leszek Głódź (przewodniczący), bp Marcin Hintz, ks. Dariusz Jóźwik, Grażyna Świątecka, Jakub Szadaj, Selim Chazbijewicz, ks. Grzegorz Rafiński (sekretarz),

podjęła decyzję o uhonorowaniu w roku 2020

ojca Jacques’a Mourad i siostry Houdy Fadoul z Syrii

Ojciec Jacques Mourad – zakonnik z monasteru syryjskiego Mar Musa El Habashi (pod wezwaniem św. Mojżesza Abisyńczyka, księcia, który porzucił władzę książęcą, wybierając życie eremity), leżącego w odległości 80 kilometrów. od Damaszku, jest Syryjczykiem urodzonym w rodzinie chrześcijańskiej rytu syryjsko-maronickiego w Aleppo. Po skończeniu liceum poczuł powołanie zakonne. W Seminarium dowiedział się o istnieniu klasztoru Mar Musa, opuszczonego od ponad 300 lat. W 1991 roku podjął dzieło ojca Paolo Dall’Oglio, założyciela wspólnoty Al Khalil (Przyjaciel Boga), której celem jest prowadzenia dialogu islamsko-chrześcijańskiego. Będąc w Syrii, przeżył pięć miesięcy więzienia w tzw. państwie islamskim, wraz z dwustu pięćdziesięcioma chrześcijanami z Qaryatyn, gdzie był proboszczem. Jest jedynym kapłanem ułaskawionym przez Państwo Islamskie ISIS w Syrii. Jacques Mourad jest założycielem, razem z o. Paolo Dall’Oglio (zamordowanym przez ISIS kilka lat temu w Syrii), wspólnoty Al Khalil („Przyjaciel Boga”) w Deir Mar Musa w Syrii, promującej dialog islamsko-chrześcijański. W klasztorach: w Deir Mar Musa, w Mar Elian (w pobliżu Qaryatyn) w Syrii, w Deir Maryam (blisko Sulaymaniyah) w Kurdystanie irackim i w klasztorze Świętego Zbawiciela w Cori w Italii, jest promowany dialog międzyreligijny. W wigilię piątej rocznicy śmierci ojca Paolo Dall’Oglio, 29 lipca 2013 roku w Raqqa, ojciec Jakub podjął dzieło ojca Paolo Dall’Oglio w siostrzanym klasztorze w Cori w Italii, gdzie współpracuje z siostrą (zakonną) Houdą Fadoul.

Siostra Houda  Fadoul z wielkim oddaniem koordynuje dzialajność wspólnot założonych przez ojca Jacque’a w Syrii i Iraku, troszcząc się o osoby przybywające na rekolekcje, a także uczestniczy w życiu parafii w Nebek i w Qaryatyn. Działała też w Cori podczas pobytu o. Jacques’a w szpitalu.

 Uroczystość miała się odbyć 6 czerwca 2020 roku.

Laureaci nie przybyli do Łęgowa, gdyż w ich ojczyźnie, w Syrii, toczy się wojna i Laureaci postanowili być w Syrii ze swoimi rodakami. Dlatego 6 czerwca uroczystość nie odbyła się w Łęgowie, ale Laureaci są z nami „wirtualnie”:

Statuetka (zaprojektowana przez Wawrzyńca Sampa) została im przesłana pocztą do Italii, gdzie Laureaci mają się wkrótce pojawić:

W Domu Pojednania w Łęgowie został zawieszony (w galerii Laureatów) portret Laureatów wykonany przez Małgorzatę Sosnowską z Łęgowa (foto: zob. wyżej).

Na Drodze Pojednania została umieszczona granitowa płyta z nazwiskami Laureatów:

Dotychczasowi Laureaci:
2013 Adam Daniel Rotfeld
2013 Johannes Goedeke (+2012)
2014 Chiara Anguissola d’Altoè e Giuseppe Petochi
2015 Jerzy Buzek
2016 Krzysztof Zanussi
2017 Jakub Błaszczykowski
2018 Sławoj Leszek Głódź
2019 Wawrzyniec Samp

Matko Boża Bolesna Wspomożycielko Syryjczyków, módl się za nami!

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

            *