OKRUCHY ZE STOŁU SŁOWA BOŻEGO: na 3. Niedzielę Zwykłą (24.01.2021)

 Może być zdjęciem przedstawiającym jedzenie i tekst „"CZAS JEST KRÓTKI" (1Kor 7, 29)”

Mówię, bracia, czas jest krótki.

Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony,

tak żyli, jakby byli nieżonaci, 

a ci, którzy płaczą,

tak jakby nie płakali,

ci zaś, co się radują,

tak jakby się nie radowali,

ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali,

ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata”.

 

Tekst z Pierwszego Listu do Koryntian, który usłyszeliśmy w 3. Niedzielę Zwykłą Roku B jest fragmentem rozdziału siódmego listu, który jest poświecony problematyce małżeństwa i dziewictwa. Można mówić  o swego rodzaju mistyce małżeństwa w teologii św. Pawła. Wystarczy  przytoczyć 2 Kor 11,2, gdzie Paweł porównuje swe więzy z Kościołem w Koryncie do związku małżeńskiego: „Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę”.

„Czas jest krótki”: Bóg, powołując nas do różnych zadań, daje też czas potrzebny do ich realizacji. Termin „czas” (gr. „kairos”) oznacza czas w którym żyjemy, zainaugurowany przez Jezusa, czas Kościoła, aż po paruzję. Jest to uprzywilejowany czas zbawienia, czas działania Boga, ale i niezwykle ważny czas decyzji człowieka. „Dlatego nie możemy zapełniać go byle czym, bo Bożego daru nie wolno niszczyć” (Adam Adamski).

Chrześcijanin ma świadomość tego, że wszystko, co go spotyka w życiu jest darem Boga. Dlatego Paweł wzywa w Liście do Rzymian: „Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.” (Rz 13,11). „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13,8).

Ciesz się każdą chwilą, bo ona jest ulotna! – zdaje się mówić z zaświatów św. Paweł. Żadna chwila nie powróci: „Przemija bowiem postać tego świata”. Termin „postać” (gr. „schema”) oznacza to, co podpada pod zmysły, aspekt zewnętrzny rzeczywistości. Chwile, które daje nam Bóg nie są wieczne, są tylko ulotnymi chwilami. Wieczny jest Bóg, Dawca wszelkiego dobra.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy. (…)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza” (Ks. Jan Twardowski:).

„Pisząc do Koryntian Paweł stale miał na uwadze rychłe Powtórne Przyjście Chrystusa. Czas jest krótki. Był przekonany, że Chrystus wkrótce przyjdzie i dlatego wszystko trzeba odłożyć na bok, by właściwie przygotować się na to wydarzenie. Ważne przedsięwzięcia doczesne jak również bardzo bliskie kontakty osobiste należy odłożyć na bok, by nie przeszkodziły one lub nie osłabiły naszego oczekiwania. Gdy Chrystus wzywa do powstania i pójścia we wskazanym kierunku, nie można być przywiązanym do rzeczy doczesnych. Człowiek wierzący musi dążyć do podobania się wyłącznie Chrystusowi. Paweł nie napisałby takich słów, gdyby wiedział, że zarówno on jak i odbiorcy jego Listu na stałe pozostaną na ziemi. Pisząc [później] do Efezjan uświadomił sobie stałość ludzkiej sytuacji, a małżeństwo uważał za idealną społeczność między ludźmi, w pewnym stopniu podobną do społeczności między Kościołem i Chrystusem.

Zawsze powinniśmy pamiętać, że dom jest miejscem, w którym dokonuje się dwie rzeczy. Jest to miejsce, gdzie umożliwia się nam prowadzenie chrześcijańskiego życia. Wielka szkoda, że na terenie domu nieraz pozwalamy sobie na kłótnie, krytykowanie i zanudzanie innych, że kochających nas traktujemy tak, jak nie odważylibyśmy traktować nikogo obcego. I po drugie, że ze spokoju i słodyczy domu czerpiemy siły do lepszego życia w tym świecie” (Wiliam Barclay, Komentarz do Listów do Koryntian, 106).

Free Joomla! template by Age Themes

            *