Święta Oliwio wypraszaj pokój naszym dniom!

Święta Oliwio wypraszaj pokój naszym dniom! / opracowali Marek Adankowicz,Maria Babnis, Roman Dzięgielewski, ks. Grzegorz Rafiński, Jerzy Samp.; redakcja ks. Grzegorz Rafiński, korekta Jo;anta Jackowicz-Korczyńśka. 
- Łęgowo: Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej Królowej Polski i Orędowniczki Pojednania, 2014. - 165 s.,
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Group Media

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictwa ,,BERNARDINUM" Sp z. o. o., Pelplin
ISBN 978-83-937159-1-6Kącik Biblijny Księdza Grzegorza.

Interesują Cię pytania, jak patrzeć w świetle przesłanek biblijnych na problem uchodźców? Albo na problem tolerancji? Albo na docelowość dialogu chrześcijańsko-żydowskiego?  ==> ZOBACZFree Joomla! template by Age Themes

            *